استوک بهتر است یا نو؟

مقاله در حال تکمیل میباشد…..